Agrega : Doğal, yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış ve/veya kinimiş tanelerinin bir yığınıdır.

Konu ile ilgili geniş anlatımların olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu İnşaat Teknolojisi kitaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Agrega Deneyleri 1

Agrega Deneyleri 2

Agrega Deneyleri 3

Agrega Deneyleri 4

Agrega Deneyleri 5