Tarih boyunca insanlar özellikle barınma ihtiyaçlarını düşünmüşler ve bu ihtiyaçlarını
öncelikle karşılamak için değişik araç ve gereçler kullanarak değişik yapılar inşa etmişlerdir.
Bu zor şartlarda imal ettikleri yapıları tabiatın çetin şartlarından korumak ve kullanım
ömrünü uzatmak için, bazen de estetik görünmesi için yaptıkları bu yapıların üstünü mutlaka
çeşitli gereçlerle örtmüşlerdir. Çatı dediğimiz bu yapı elemanı, yaptığımız yapıyı dış
tesirlerden korumuş ve mimari bakımdan da yapıya bir estetik getirmiştir.

Bu önemli yapı elemanını yapacağımız yapıya göre tasarlamak ve yapmak ancak çatı
konusunu çok iyi bilmek ile mümkün olur. İşte bu önemli yapı elemanını tasarlayıp yapacak
olan sizlersiniz.

Çatı Öncesi Hazırlık

Aplikasyon ve Oturtma Çatı

Asma Çatı Yapmak

Çatı Kaplaması ve Bakım