escort istanbul

porno izle porno indir sikiş izle

istanbul escort

Ön ödemeli konut satışına düzenleme

Ön ödemeli konut satışına düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Ön Ödemeli Konut Satışları konusunda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazet

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Ön Ödemeli Konut Satışları konusunda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece, ön bilgilendirme ve sözleşme yükümlüğü kapsamında, verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması durumunda, Hazine Müsteşarlığı tarafınca yürürlüğe giren Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu kılınan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli konular formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilecektir.

Ön ödemeli konut satışlarındaki değişiklik tüketici için ne anlama gelmektedir?

Tüketici, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. Bu verilen süre daha önce “devir veya teslim tarihine kadar” şeklinde açıklanmıştı.

Sözleşmeden dönülmesi halinde satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden ortaya çıkan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde sözleşme bedelinin yüzde 2’sine, 3-6 ay arası için yüzde 4’üne, 6-12 ay arası için yüzde 6’sına ve 12-24 ay arası için yüzde 8’ine kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek. Daha önce satıcının talep edebileceği tazminat oranı yüzde 2 ile sınırlıydı.

Tüketici, sözleşmeden dönme hakkını, “satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, tüketicinin ölmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması” hallerinde, devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri isimnler altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek.

Sözleşmeden dönülmesi halinde, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde tüketiciye geri verilecektir.
Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilecektir. Söz konusu süreler 90 gün olarak uygulanmaktaydı.

 

Kaynak:blogzingat.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0